2019 Supplier Day

The 2019 Supplier Day in Hanoi is a joint collaboration between AmCham, USAID, VCCI and the Private Sector Development Committee. Supplier Day includes an exhibition fair, networking and meeting opportunities, plus interesting presentations on topics useful to both large and small businesses. Whether you are looking to source components, find more environmentally-friendly packaging, or offer services to other companies, this Supplier Day event is a great opportunity to network and make business contacts. All nationalities are welcome to participate.

Ngày hội Nhà cung cấp 2019 là sự hợp tác chung giữa AmCham, USAID, VCCI và Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Ngày hội Nhà cung cấp bao gồm hội chợ triển lãm, những cơ hội kết nối và giao lưu, cùng với những bài thuyết trình thú vị về các chủ đề hữu ích cho cả doanh nghiệp lớn và nhỏ. Cho dù bạn đang tìm kiếm các linh kiện nguồn, bao bì thân thiện hơn với môi trường hoặc cung cấp dịch vụ cho các công ty khác. Ngày hội Nhà cung cấp là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ và kết nối với các đối tác kinh doanh. Cơ hội tham gia được dành cho tất cả mọi người không giới hạn quốc tịch.

This unique event on April 25 at the JW Marriott Hanoi will facilitate supplier-buyer relationships between Vietnamese and foreign firms and will help integrate small and medium-sized businesses into the global supply chain. US Ambassador Daniel Kritenbrink, Vice Minister of Industry and Trade Do Thang Hai, and VCCI President Vu Tien Loc will join AmCham leaders to open the Supplier Day event.

Sự kiện đặc biệt này diễn ra vào ngày 25 tháng 4 tại JW Marriott Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa nhà cung cấp và người mua giữa các công ty Việt Nam và nước ngoài, đồng thời sẽ giúp tích hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đại sứ Hoa Kì Daniel Krittenbrink, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cùng với những lãnh đạo AmCham sẽ khai mạc sự kiện Ngày hội Nhà cung cấp.

MEDIA REGISTRATION for the opening ceremony and VIP tour of the Exhibition Area is available by contacting Ms. Bac in the AmCham office <[email protected]> or by calling 024.3934.2790.

Truyền thông đăng kí đưa tin Lễ khai mạc và tham gia tham quan đặc biệt tại khu vực bàn triển lãm vui lòng liên hệ Ms. Bắc theo email [email protected] hoặc liên hệ số điện thoại 024.3934.2790.

EXHIBITOR TABLES are sold out. Due to high demand, we expanded the number of exhibitor tables to 60 companies but cannot squeeze in anymore. Click HERE to view the list of exhibiting companies.

BÀN TRIỂN LÃM đã được bán hết. Do nhu cầu cao, chúng tôi đã mở rộng số lượng bàn triển lãm lên 60 công ty và đây là con số tối đa có thể. Nhấn vào ĐÂY để xem danh sách các công ty triển lãm.

ENTRANCE TICKETS to Supplier Day are available from the AmCham office for only VND 500,000 and include entry for one person to the exhibition area, presentation sessions, free floating matching, and the JW Marriott’s wonderful buffet lunch! We can’t think of a better value for your time and money. Click HERE for fast online registration for entrance tickets.

VÉ VÀO CỬA cho Ngày hội Nhà cung cấp có sẵn tại văn phòng AmCham chỉ với giá 500.000 đồng. Chi phí này đã bao gồm vé vào cửa cho 1 người tham quan khu triển lãm, dự các phiên trình bày, kết nối và dùng bữa trưa tự chọn tại khách sạn JW Mariott. Vui lòng truy cập vào ĐÂY để đăng kí mua vé vào cửa.

For more information, please contact Ms. Bac <[email protected]> or 84.24.3934.2790. We hope to see you on April 25 at Supplier Day.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chị Bắc <[email protected]> hoặc 84.24.3934.2790. Chúng tôi mong đợi được gặp bạn tại Ngày hội Nhà cung cấp ngày 25 tháng 4 năm 2019.